EKG Swiss Days 2021 / E5 // 9. Nationaler OL, Sprint